مپ نت | امور نمایندگی ها | درباره ما | تماس با ما
 • LAISAI LASER
  تجهیزات لیزری ساختمانی لای سای

 • LAISAI LASER
  لای سای متنوع ترین ابزار لیزری

 • LAISAI LASER
  Indoor Tools

 • LAISAI LASER
  Outdoor Tools

 • خط تراز 4 دیوار
  محصول جدید شرکت لای سای چهار خط تراز روی دیوارهای اطراف

 • LS 614 دارای سه خط شاقولی و یک خط تراز
  مناسب جهت پیاده کردن دیوارهای عمود بر هم

 • تراز دو خط + پنج نقطه
  این تراز دارای دو خط در یک سمت و پنج نقطه عمود بر هم در طرف دیگر دستگاه می باشد

 • تراز خطی LS 618
  دارای دو خط قائم عمود بر هم جهت پیاده کردن دو امتداد عمود بر هم و یک خط تراز رو دو دیوار مجاور

 • پر فروش ترین تراز لای سای
  دارای یک خط تراز ویک خط شاقولی به همراه سه پایه و عینک- ( پایه آهنربایی اختیاری می باشد)

  

         
 تراز دوار  خط تراز  شاقول  تراز دستی  تجهیزات خاص