تراز لیزری دوار یا روتاری Rotary Laser 

تراز لیزر دوار یا روتاری دستگاههایی هستند که با چرخش یک نقطه لیزری در گرداگرد خود موجب  ایجاد یک صفحه لیزری در اطراف خود میشوند.

 تراز لیزری دوار را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.

-          غیر خودتراز  (بصورت دستی تراز میشوند.)

-          نیمه خود تراز (فقط در صفحه افق خودتراز بوده و جهت استفاده در حالت قائم بایستی بصورت دستی تراز شوند.)

-          خودتراز       (در هر دو صفحه افق و قائم خود تراز میباشند.)

 

تراز دوار لیزری غیرخودتراز معمولا جهت کارهای ساده از قبیل نصب کلید و پریز،قرنیز، کف سازی ،تعیین محل قرارگیری روشنایی و ... بکار گرفته می شوند.

 تراز دوار لیزری نیمه خوتراز معمولا جهت بتن ریزی ، فوم بتن ،سقف کاذب و محوطه سازی بکار گرفته می شوند.

 تراز دوار لیزری خود تراز معمولا جهت تسطیح اراضی ، بتن ریزی رمپ ها،عملیات راهسازی ، خاکبرداری و خاکریزی و محوطه سازی و... بکارگرفته می شوند.

 

 

 

سیستم خود ترازی در تراز لیزری دوار :

ترازهای دوار لیزری با توجه به روش تراز شدن ، به دو دسته کلی تقسیم میشوند

-          تراز بکمک قانون پاندول (استفاده از سیستم پاندولی) معروف به Self-Leveling

-          تراز بکمک سیستم الکترونیکی (استفاده از موتورهای داخل دستگاه) معروف به Electronic- Leveling

نوع اول (سیستم پاندولی) معمولا در دستگاههای نیمه خود تراز بکارگرفته می شوند و نوع دوم ( سیستم الکترونیکی )بیشتر در سیستم های خود تراز استفاده می شوند

که به لحاظ استفاده از سیستم الکترونیکی پیچیده تر از دسته قبلی می باشند.

 

برد تراز لیزری دوار لای سای:

لای سای ترازهای دوار خود را با توجه به موارد مصرف در بردهای متفاوتی طراحی نموده است بدین ترتیب که:

-          دستگاههای غیر خود تراز برد 30 متر (بدون آشکارساز)  و حداکثر 120 متر را بکمک آشکارساز پوشش می دهند.

-          دستگاههای نیمه خوتراز برد بین 60 تا 250 متر را بصورت شعاعی  بکمک آشکارشاز Detector تامین مینمایند.

-          دستگاههای خوتراز بردی بیش از 300 متر  (قطر 600 متر) را برای کاربر پوشش می دهند.

بایستی به این نکته توجه داشت که  نور لیزر در دستگاههای لیزری دوار یا  گردان عموما کمتر از تراز لیزری خطی می باشند و علت آن این است که در واقع

دستگاههای دوار یک نقطه را در اطراف خود حرکت می دهند در نتیجه خط ایجاد شده کم رنگتر بنظر میرسد.

 

 

 

غیرخودتراز ( صفحه افق و قائم )

 کاربرد این دستگاهها بیشتر در داخل ساختمان و برای کارهای ساده ساختمانی نظیر نصب کلید و پریز ، قرنیز ، روشنایی سقف میباشد

 

 

 نیمه خودتراز ( صفحه افق و قائم )

نوع سیستم تراز پاندولی می باشد و بیشتر جهت فوم بتن و بتن ریزی با حجم کم مورد استفاده قرار میگیرد .

 

 نیمه خود تراز ( فقط صفحه افق )

نوع سیستم تراز الکترونیکی می باشد و بیشتر برای  بتن ریزی وسیع و محوطه سازی بکار می رود

 

خودتراز ( در صفحه افق و قائم )

نوع سیستم  تراز الکترونیکی می باشد عموما قابلیت اعمال شیب را دارند و به لحاظ داشتن برد بالا ، از دقت بالای هم برخوردارند.

شیب و نحوه معرفی آن در تراز لیزری روتاری  :

ترازهای دوار با توجه به نحوه معرفی شیب به دستگاه (درصورت داشتن قابلیت اعمال شیب) به دو دسته تقسیم می شوند.

-          دستگاههایی که شیب بصورت دستی Manually   بدستگاه معرفی می شود.

-          دستگاههایی که شیب بصورت دیجیتالی (وارد کردن مقدار شیب) بدستگاه معرفی می شود.

 

روش اول (اعمال شیب دستی) در برخی از دستگاهها( مثل LS 502 ) ،شما با چرخاندن یک پیچ می توانید شیب مورد نظر را به دستگاه معرفی نمایید ولی در دستگاههای دیگر نظیر LS524 (عمده دستگاههای موجود در بازار از این روش استفاده می کنند)شما بایستی بروش مکانیکی شیب را به دستگاه معرفی نمایید بدین ترتیب که  دستگاه را در یک نقطه قرار داده و میزان شیب را در فاصله ای معین (مثلا 10 متر) محاسبه نمایید بعد بکمک کلیدهای تعبیه شده بروی دستگاه صفحه لیزری را بسمت بالا یا پایین آنقدر حرکت دهید تا خط لیزر از عدد مورد نظر در فاصله 10 متری عبور نمایید در نتیجه صفحه با شیب مورد نظر تشکیل شده است که این روش کمی وقتگیرو کم دقت تر از روش دیجیتالی است.

 

روش دوم(اعمال شیب دیجیتال): در این نوع دستگاهها( که فقط برخی از کارخانجات اقدام به تولید آن نموده اند) شما براحتی می توانید مقدار شیب را در هر جهت(X  یا Y) بصورت عددی به دستگاه وارد نمایید و دستگاه ابتدا بکمک موتورهای داخلی خود صفحه یا شیب درخواستی را ایجاد نموده و سپس شروع به انتشار لیزر مینماید ،مزیت استفاده از این دستگاهها در این است که شما می توانید شیب مورد نظر را هم در جهت X و هم در جهت Y (بصورت همزمان) به دستگاه اعمال نمایید (حتی با کسری از اعشار) و از طرف دیگر دستگاه با دقت بالا آن را برای شما ایجاد می نماید (مثل LS 531) از این نوع دستگاهها بیشتر جهت عملیات تسطیح اراضی کشاورزی و عملیات راهسازی و ... استفاده می شود.

 

محور شیب در تراز دوار لیزری :

برخی از ترازهای دوار مجهز به تلسکوپ نشانه روی می باشند تا با تعیین دقیق جهت محورهای X و Y و اعمال شیب مورد نظر به هر یک از این محورها نهایتا به شیب مورد نظر در آن آکس رسیده (دستگاه LS 531) این قابلیت بیشتر در پروژههای راهسازی هنگام معرفی پروفیل طولی و عرضی و یا هنگام عملیات تسطیح اراضی (بکمک ماشین کنترل ) مورد نیاز می باشد.

 

روتاری لیزر  / تراز دوار 

 

صفحه نمایش     

VWS

Tilt

Man   

بازه خود ترازی

(درجه)  

شیب

( درصد)

قابلیت

اعمال شیب    

دقت

(mm/m) 

برد

m

    (قطر)     

سیستم تراز                  
 نوع تراز           
مدل                

-

- - - - 0.2 120
دستی غیر خود تراز       LS 504

-

- - 4 یک محور- دستی 0.2 120 دستی غیر خود تراز LS 502

-

- 3 - - 0.3 120 سیستم پاندول نیمه خودتراز LS 515

-

- 3.5 - - 0.2 500 سیستم پاندول نیمه خود تراز LS 511

-

VWS / Tilt        
5 - - 0.07 600 الکترونیکی (در صفه افق) نیمه خود تراز LS 526

-

دارد 5 4 دو محور - دستی 0.07 600 الکترونیکی خود تراز LS 524
دیجیتال دارد 8

X=10     Y=10

lXl+lYl<14

دو محور - دیجیتال  
0.05 600 الکترونیکی خود تراز LS 531
دیجیتال VWS / Tilt 8

X=10    Y=25

lXl+lYl<20

دو محور دیجیتال 0.05 600 الکترونیکی(صفحه افق)
خود تراز LS 532

 

 

 

 

         . Tilt   با ایجاد کوچکترین لرزش در دستگاه به کاربر پیام می دهد.

         . VWS    با لرزش دستگاه در اثر وزش باد یا حرکت ماشین آلات از حالت خودترازی دستگاه استفاده کرده تا حرکت دستگاه متوقف نشود ولی در لرزش های شدید دستگاه از حرکت باز می ایستد.

          . Man   در این حالت دستگاه از حالت خودترازی خارج شده و قابلیت پیاده کردن صفحه مورب را به شما می دهد.