کالیبراسون تراز لیزری
کالیبراسیون لیزر

 منبع : Mapnet Co

 نويسنده : شرکت مپ نت    ایمیل : info@mapnetco.com

 نوشته شده در تاريخ : 1395/04/22  

کالیبراسیون تراز لیزری خطی

تراز لیزری آیا قابل تنظییم است ؟ سئوالی که برای خیلی از افراد پیش می آید و شاید جواب مشخصی را برای این پاسخ پیدا نکنند.

در جواب باید گفت دستگاههای لیزری اگر از کیفیت ساخت خوبی برخوردار باشند قطعا قابل تنظیم می باشند ،البته باید به این نکته اشاره کرد که معمولا دستگاهها بر اثرضربه خوردن و یا حمل نقل نامناسب خطادار می شوند. در اینجا بد نیست به شرح مختصری از خطاهای مختلف ایجاد شده در ترازهای خطی بپردازیم.

برای یک خط تراز لیزری (خط افقی ) احتمال سه نوع خطا وجود دارد:

  1. مورب بودن خط ( خط افقی ) به چپ یا راست

  2. پایین آمدن و یا بالا رفتن خط با دور شدن از دستگاه

  3. انحنا دار بودن خط به سمت بالا یا پایین (محدب یا مقعر بودن خط)

  • با در نظر داشتن نوع و دقت طراحی در قطعات دستگاه این خطاها برای برخی از محصولات قابل تنظیم و کالیبراسیون می باشند که این امر برای دستگاهای لای سای قابل انجام می باشد.

تنظیم و کالیبراسیون تراز لیزری