تراز دستی لای سای  مدل LS 164-3

دارای سه نقطه لیزری عمود برهم با زاویه 90 درجه( کنج قائمه)

دارای چهار حباب تراز در زوایای45درجه و 90 درجه-180 در جه و عمود بر امتداد تراز

برد هر نقطه  30 متر

دقت 0.3 میلیمتر بر متر

دارای قابلیت آهنربایی

طول تراز 25 سانتی متر

دارای پایه مخصوص

 

 

 

 


تراز دستی لای سای مدل LS 164

دارای سه مدل خروجی لیزر خط افقی- خط قائم- نقطه

دارای دو حباب تراز

با دقت 0.2 میلیمتر بر متر

برد نقطه 30 متر

طول تراز 20 سانتی متر