متر لیزری لایکا مدل D 510

محاسبه طول - سطح - حجم

نمایش شیب تا 360 درجه

برد 200 متر و دقت 1 میلیمتر

محاسبه فیثاغورث و ارتفاع غیر قابل دسترس

قابلیت نمایش تصویر هدف با بزرگنمایی 4 برابر

قابلیت نمایش 20 عملکرد آخر

قابلیت بلوتوث و نمایش پروفیل ارتفاعی

قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه در سه حالت

قابلیت جمع و تفریق یک یا چند طول

 

متر لیزری لایکا مدل D 810

محاسبه طول - سطح - حجم

نمایش شیب تا 360 درجه

برد 200 متر و دقت 1 میلیمتر

محاسبه فیثاغورث و ارتفاع غیر قابل دسترس

قابلیت نمایش تصویر هدف با بزرگنمایی 4 برابر

قابلیت نمایش 20 عملکرد آخر

قابلیت بلوتوث و نمایش پروفیل ارتفاعی

قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه در سه حالت

قابلیت جمع و تفریق یک یا چند طول