متر لیزری لایکا مدل X310

محاسبه طول - سطح - حجم

نمایش شیب تا 360 درجه

محاسبه فیثاغورث و ارتفاع غیر قابل دسترس

قابلیت نمایش 20 عملکرد آخر

قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه در سه حالت

قابلیت جمع و تفریق یک یا چند طول

 

X 310
    برد        120 متر   
    دقت 1 میلیمتر
شیب 360 درجه