متر لیزری لایکا مدل  D 210 

محاسبه طول - سطح - حجم

برد 80متر و دقت 1 میلیمتر

محاسبه فیثاغورث و ارتفاع غیر قابل دسترس

قابلیت نمایش 10 عملکرد آخر

قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه

قابلیت جمع و تفریق یک یا چند طول