تراز چیست ؟

   تراز، ابزاری برای اندازه گیری میزان افقی بودن یک سطح  یا راستا می باشد که دارای انواع زیر می باشد.

    -  تراز بنایی حباب دار (تراز دستی) : ترازی است که در آن حباب ترازهایی در زوایای مختلف تعبیه شده است که عموما این حباب ترازها   در زوایای 0 ، 45 ،90 درجه می باشد در بعضی از مدلها این حباب تراز قابلیت چرخش را نیز دارد تا کاربر با توجه به زاویه شیب مورد نظر خود قادر به چرخاندن حباب در آن جهت را داشته باشد.

      تراز بنایی با توجه به کاربردی که دارند در طولهای مختلفی از 20 سانتیمتر تا 180 سانتیمتر می باشند که   برخی از آنها آهنربایی و برخی دیگر غیرآهنربایی هستند.

     -  ترازدیجیتال (تیلت سنج) : تراز بنایی است که بجای حباب تراز از سنسور محاسبه شیب جهت اندازه گیری شیب استفاده شده تا با کمک صفحه نمایشگر مقدار شیب سطوح را با دقت 0.1 درجه نمایش دهد.

 زاویه سنج : زاویه سنج ابزاری برای اندازه گیری زاویه بین دو سطح یا دو امتداد می باشد بدین شکل که این ابزار دارای یک تیغه ثابت ویک تیغه متحرک می باشد که بین دو سطح باز می شود و زاویه بین دو سطح را با دقت  0.1 درجه اندازه گیری مینماید.

زاویه سنج لای سای علاوه بر زاویه بین دو سطح قادر به اندازه گیری شیب تیغه اول هم می باشد که بصورت جداگانه در یک صفحه نمایشگر نمایش می دهد که این خود مزیت شیب سنج لای سای نسبت به شیب سنج های دیگر می باشد. مزیت دیگر زاویه سنج لای سای ، نقطه لیزری آن است که برای انتقال ارتفاع و یا امتداد دهی بکار گرفته می شود.

 

تراز دستی /  تراز دیجیتال /  زاویه سنج

   مدل                      
طول تراز (cm)      
آهنربایی      
نمایش شیب     
لیزر     
پایه مخصوص     
تراز دستی LS 164-I
20
دارد حباب تراز (0و45و90) نقطه-خط افق - خط قائم        
-
LS 164-II 20 دارد حباب تراز (0 و 90) نقطه -خط افق -خط قائم دارد
LS 164-3
25 دارد حباب تراز (0و45و90) سه نقطه عمودبرهم دارد
تراز دیجیتال     LS 160 15 دارد دیجیتال ندارد -
LS 160-180
30 دارد دیجیتال نقطه لیزردارد -
LS 160-2 60 - دیجیتال(چرخش صفحه نمایش)     ندارد -
LS 160-60 60 - دیجیتال نقطه لیزر دارد -
زاویه سنج LS 165 55 دارد دیجیتال + زاویه سنج نقطه لیزر دارد -

مزیت تراز دیجیتال نسبت به تراز دستی در این است که شما برخلاف ترازدستی که فقط قادر به تعیین سطح تراز یا نا تراز بودید ، در تراز دیجیتال می توانید میزان انحراف سطح را نیز با دقت 0.1 درجه اندازه گیری کنید و همچنین از طرفی سطوحی با شیب های دلخواه ایجاد نمایید که این مورد در بسیاری ار فعالیتها نظیر دکوراسیون داخلی و لوله گذاری ها . غیره بسیار کاربرد دارد.

 ترازها جدای از دستی یا دیجیتال بودنشان می توانند آهنربایی هم باشند که عموما ترازهای با طول کمتر از 60 سانتی متر که برای کارهای صنعتی استفاده می شوند دارای آهنربا هستند و از طرف دیگر ترازهای بلند تر به لحاظ بکارگیری آنها در مصارف ساختمانی بدون آهنربا طراحی شده اند.

 ترازهای لای سای عموما دارای لیزر می باشند و این نقطه تمایز این برند از سایرین می باشند یعنی این نوع ترازها دارای حداقل یک نقطه لیزری با ارتفاع مشخص از کف تراز در یک راستا می باشند که برای انتقال ارتفاع و امتداد دهی بسیار سودمند می باشد .