شاقول لیزری

شاقول به وسیله ای که یک راستای قائم را ایجاد میکند گفته می شود که به سه نوع مختلف تقسیم بندی می شود.

1-      شاقول ریسمانی : که همان شاقول های سنتی است که برای کارهای ساده استفاده می شود.

2-      شاقول اپتیکی : دستگاهی است با عدسی های مختلف که راستای بالا و پایین (Zenith-Nadir)  را نمایش می دهد و بیشتر برای کارهای دقیق نقشه برداری و                 تعیین مختصات نقاط بکار می رود بطور مثال از این دستگاه برای انتقال مختصات در شفت های مترو و غیره استفاده می شود.

3-      شاقول لیزری : به دستگاهی که پرتو لیزر را بصورت نقطه ای در راستاهای متعامد(عمود برهم) انتشار می دهد شاقول لیزری می گویند که معمولا بصورت های              دو نقطه ( نقطه بالا و پایین) ، سه نقطه ( بالا ، پایین و روبرو) و یا پنج نقطه ( بالا، پایین، روبرو ، چپ و راست) می باشد.

 

     
 

 

 

 

 

                   

 شاقول های لیزری عموما با دقت های 0.2 و 0.3 میلیمتر بر مترهستند و برای کارهای عمومی ساختمان نظیر نصب روشنایی ، شاقول کردن چهارچوب درب و پنجره، شاقول کردن ستونها ، نصب آسانسور و غیره ... مورد استفاده قرار می گیرد.

در نصب آسانسور به لحاظ دقیق بودن ریلها مخصوصا در ساختمانهای بلند حتما باید به دقت دستگاه توجه کرد تا در صورت کافی نبودن دستگاههای لیزری از سیستم سنتی ( شاقول ریسمانی یا سیمی )و یا سیستم شاقول اپتیکی استفاده نمود.