مپ نتامور نمایندگی هادرباره ماتماس با ما

 

                             

 

 

 مدل

 LTS 355N

 LTS 352N

 اندازه گیری زاویه   

دقت

 5"

 2"

 

روش اندازه گیری

                  کد مطلق           

 

کمپانزاتور

دو محور 

        

روش قرائت زوایا

 یک طرف لمپ

 دو طرف لمپ

 اندازه گیری طول

 

 برد طولیابی

دقت 

       زمان اندازه گیری(ثانیه) 

 

 

    -

 -

Normal   

 Quick  

 Track 

   طولیابی لیزری

 350m

 5mm+2mm  

 2.4  

 -

 -

   رفلکتور شیت

 450m

 2mm+2ppm 

  2.5

  1.7

 2.5

   مینی منشور

 1200m

2mm+2ppm

 -

 -

 -

   تک منشور

 4000m

 2mm+2ppm  

  2.5

  1.7

  2.5

   سه منشور

 5000m

2mm+2ppm

 -

 -

 -

 تلسکوپ

 بزرگنمایی

 30x

   قطرعدسی شئی

 45mm

   قدرت تفکیک

 3"

   شاقول

 لیزری

   نشانه گر لیزری        

 دارد

   کیبورد

 دوطرفه - آلفانامریک

   حافظه

 30000 نقطه

   نرم افزار

 Power Topo Express2

   تخلیه اطلاعات

 RS232c

 USB

 SD card

   دما

50+/20-

  

منوال

     
     
      

کاتالوگ

نرم افزار

       
سه پایه چوبی